Doctors and Nurses

Det humana kapital som en arbetsgivare inom detta affärsområde har att erbjuda till sina patienter, som även har en stark påverkan på organisationskulturen är precis lika viktigt som den kompetens medarbetarna besitter.

Vi har valt att specialisera oss på ett par tjänster för att kunna ge en så pass vass tjänst som möjligt.

Lokala samt internationella rekryteringar, headhunting samt hyr-rekryteringsuppdrag är de områden där vi verkar idag och uppnår stor framgång inom. Dessutom har vi givetvis marknadsledande garantier för att säkerställa kundnöjdheten.