Med hjälp av våra specialister kan ni enkelt kvalitetssäkra era processer

Finance

Vare sig våra kunder är I behov av en specialist eller generalist har vi en bred produktportfölj av tjänster att erbjuda. Vi jobbar effektivt främst med rekrytering, bemanning eller headhunting då det uppstår krav på mer komplexa kompetensprofiler.

Legal

Detta affärsområde är att betrakta som ett av vårt absolut mest spännande! När behovet uppstår av en affärsjurist ställs det höga krav på just kompetensen. Vare sig det handlar om ett tidsmässigt kortare behov eller en permanent lösning så har vi både traditionella samt innovativa tjänster att erbjuda. Rekrytering, bemanning och headhunting är effektiva verktyg i dessa samanhang.

Vårt ramavtalsprogram är en annan vass tjänst som vi har att erbjuda. Här förenar vi det bästa av flera världar. Dels så får man tillgång till den bredd och spetskompetens som en marknadsledande affärsjuridisk byrå har att erbjuda, dels så får man ett mycket starkt engagemang då många kunder använder sig av samma avtal men samtidigt så får man tillgång till en optimerad prisbild. Här har vi helt enkelt använt oss av kraften som uppstår när företag samverkar.