Young stars

Genom alla tider har företag varit i behov av tillväxt i form av unga, hungriga kandidater som genom inskolning kommit att bli nyckelpersoner i den framtida organisationen. Vi har ett program som syftar till att rekrytera in talanger och framtida nyckelpersoner till organisationer, främst direkt från Universitet men även andra specifika profiler. Vi har en rad olika flexibla anställningsformer men valet ligger helt hos er givetvis. I denna stund har vi spännande kandidater som väntar på att få starta sin karriär så kontakta oss gärna så berättar vi mer!