Headhunting

Har man från företagsledningens håll som mål att nå en optimal tillväxtkurva är man ständigt i behov av nya nyckelpersoner. Medarbetare som tillför större värden för företag brukar sällan finnas tillgängliga på den ordinarie arbetsmarknaden vilket medför ett problem i rekryteringsfasen. Att använda sig av vår headhunting tjänst är det absolut mest effektiva sättet att nå framgång och få in rätt kandidatprofiler till rekryteringsprocessen. Sen är det upp till er att bestämma om ni anser att vi lyckats med vårt arbete eller inte. En sak är dock säker, vår avslutningsstatistik vid denna typ av uppdrag talar sitt tydliga språk och om ni inte är 100 procent nöjda tar vi helt enkelt inte betalt. En ren ”win win” ekvation med andra ord!