Ramavtal

Det som styr lönsamheten är inte bara storleken på omsättningen eller om man har goda marginaler i sin verksamhet. Företag konsummerar även en rad olika externa tjänster där parametrar som kostnad ställt mot kvalité ständigt är en aktuell fråga och detta påverkar även lönsamheten, ofta mer än vad man är medveten om.

I de bästa av världar strävar alla företag efter att få den bästa möjliga servicen/produkten till ett optimalt pris med marknadsledande garantier i grunden. Det är här Top End Market vision blev till en vass affärsidé som mängder med företag idag drar stor nytta av i sin dagliga verksamhet. Idag finns det framträdande, offensiva företag som är villiga att erbjuda mycket gynnsamma villkor under förutsättning att de blir garanterade volymer och det har vi tagit vara på.

Våra ramavtalsleverantörer är noggrant utvalda. Det är först när vi gjort en ordentlig genomlysning av deras verksamhet och bedömt dem efter en rad KPI:er (Key Performance Indicators) som vi sätter oss vid förhandlingsbordet och utarbetar ramarna för ett sammarbete som har till syfte att skapa så pass goda förutsättningar som möjligt för våra medlemmar.

Det vi garanterar är att vi aldrig tar betalt av våra affärspartners (medlemsföretag) som ansluter sig till vårt ramavtalsprogram. Det är istället leverantören av tjänsten som får dela med sig av en liten procent till oss. Ett rent ”win win” koncept helt enkelt